Oddíl má dlouholetou tradici, v Duze jsme členy od jejího založení. Pořádáme různé akce pro děti, mládež i veřejnost.

V létě organizujeme letní dětský tábor, který začíná na konci měsíce července nedaleko historického města Telč. V průběhu roku připravujeme pro děti a veřejnost soutěže a společná setkání. V letošním roce jsme uspořádali soutěž pro modřanské mateřské školky, ze které vzešel andělský kalendář pro rok 2014. Více o akci na stránkách MČ Praha 12
V měsíci květnu jsme pro děti z Modřan uskutečnili pohádkový les, tím prošlo značné množství dětí, které se tak setkaly s celou řadou pohádkových bytostí.
Duha Střelka se stala současně partnerem Městské části Prahy 12 v projektu revitalizace parku u modřanské zvonice, a to v návaznosti na připravované soutěže pro modřanské základní školy.
V současné době připravujeme dětský letní tábor u Telče, který začíná 19. 7. 2014

Napsali o nás v červencovém vydání Modřanských novin:

.