Kódujeme s Dvanáctkou 2021

Interaktivní rodinná hra. Hledejte tabulky s QR kódy, načtěte obsah kódů, zapište písmenka z tajenky (v pořadí, jak jsou očíslována stanoviště).

Výsledek tajenky pošlete na e-mail strelka.duha@gmail.com a odměna vás nemine.

  1. Sokolovna Sokola Modřany – ul. K Vltavě
  2. Bývalý Hostinec U Nováků – dolní část ul. K Vltavě, parkoviště
  3. Nová radnice MČ Praha 12 – Kavárnice
  4. Modřanská rokle – zastávka s ptačími budkami
  5. Modřanská zvonice
  6. Husova knihovna – ul. Komořanská
  7. Farní sbor – ul. Písková
  8. Přírodní park Povodňová
  9. Bývalý Moravcův statek – ul. Lehárova
  10. Vyhlídka (Barunčina) – ul. Nad Vinicí