Letní stanový tábor ve Skrýchově 2022

Příběh čtyř draků

Zní to neuvěřitelně, ale každý rok se k nám dostane nějaká zajímavá zpráva, na základě které se pouštíme do malých dobrodružství na našem tábořišti. Tentokrát budeme zachraňovat poslední čtyři dračí vejce na světě a zachráníme tak ochránce čtyř důležitých lidských emocí nebo vlastností.

Termín tábora od soboty 23. července 2022 do soboty 6. srpna 2022

Elektronická přihláška na Letní tábor u Telče 2022

Plnou cenu tábora 4 100 Kč je třeba uhradit do 23. června 2022 na číslo účtu 2201228537/2010 FIO banka. Jako variabilní symbol použijte začátek rodného čísla táborníka bez číslic za lomítkem.

Pokud si zajišťujete dopravu vlastní, neprodleně nás informujte, abychom se domluvili konkrétně na předání dětí, nicméně doprava je v ceně tábora, nijak se neodečítá.

! Nutný vlastní spacák, doporučujeme polštářek a natahovací prostěradlo na jednolůžko – nutné z hygienických důvodů! Mobily, tablety a jiné technologické vymoženosti jsou nežádoucí, není kde dobíjet :-), není wifi. Ale místo těchto věcí jsou tam kamarádi, příroda a klid.

Doporučený seznam věcí na tábor ke stažení.

Adresa tábora aneb pište, pište, pište, ale nejezděte, zřejmě to opět nebude dovolené! Jméno dítěte, Letní tábor Střelka, hájovna Skrýchov, pošta Studená, 378 56.

Ubytování v podsadových stanech s podlážkou, doporučujeme starší kufry. Tábor má vlastní srub s kuchyní a klubovnou, je situován v blízkosti rybníků, které využíváme ke koupání, na tábořišti je přírodní fotbalové a volejbalové hřiště,  pingpongový stůl a ohniště s totemem. Kapacita tábora je 50 osob celkem.

Povinné dokumenty k účasti na táboře, může se změnit v závislosti na aktuální situaci:

Připravena je celotáborová hra, výlety dle aktuální situace, budeme se pohybovat hlavně v přírodě. Táborníci se podílí na provozu tábora a učí se samostatnosti pod vedením zkušených vedoucích a instruktorů, kteří se sami účastnili táborů Duhy Střelky jako děti a získali příslušnou kvalifikaci v rámci požadovaných školení.

Vedoucí tábora absolvoval školení hlavního vedoucího a nechybí ani kvalifikovaný zdravotnický dohled. Vybraní vedoucí jsou profesně orientováni na oblast školství a disponují pedagogickým vzděláním. Oddíly jsou smíšené věkově, ale také holky a kluci. Chceme, aby si všichni navzájem pomáhali a užívali si prázdnin, i když na současnou dobu v drsnějším prostředí :-).

Ale ve Skrýchově je krásně! Tábor má z minulosti název Rákosí, který v sobě skrývá filozofii všech našich táborů a aktivit, které pro vás připravujeme!

#Radost  #Krása #Odvaha  #Síla