Letní dětský tábor u Telče 2018

Termín letošního tábora je plánován od 21. 7. do 4. 8. 2018

Cena tábora je 3900 Kč. Při přihlášení a uhrazení zálohy do 30. dubna je možné uplatnit slevu 500 Kč. Pro závazné přihlášení je nutné vyplnit elektronickou přihlášku a současně složit zálohu ve výší 1000,-Kč. Při přihlášení  je možné uplatnit současně sourozeneckou slevu 300 Kč za každé dítě. Doplatek tábora je třeba uhradit do 21. června 2018.

Přihlašovací formulář účastníka tábora 2018

Prezentace tábora: Letní dětský tábor u Telče 2017

Ubytování v podsadových stanech, tábor má vlastní srub s kuchyní a klubovnou, je situován v blízkosti rybníků, které využíváme ke koupání, současně je zde fotbalové a volejbalové hřiště, trampolína a ping pongový stůl. Kapacita tábora je 30 dětí od 7 do 15 let.

Nechybí bojovky, soutěže, výlety do okolí, celodenní výlet do města Telč, kde v době tábora probíhá každoroční festival Prázdniny v Telči. Současně se děti podílí na provozu tábora a učí se samostatnosti pod vedením zkušených vedoucích a instruktorů, kteří se sami účastnili táborů Duhy Střelky jako děti a získali příslušnou kvalifikaci v rámci požadovaných školení. Vedoucí tábora absolvoval školení hlavního vedoucího a nechybí ani kvalifikovaný zdravotnický dohled. Vybraní vedoucí jsou profesně orientováni na oblasti školství a disponují rovněž pedagogickým vzděláním.

 

Reklamy