Letní dětský tábor u Telče 2019

Termín tábora od 20. 7. 2019 do 3. 8. 2019 Elektronická přihláška

Cena tábora je 4 000 Kč. Plnou cenu tábora je třeba uhradit do 20. června na číslo účtu 2201228537/2010 FIO banka. Jako variabilní symbol použijte začátek rodného čísla dítěte bez číslic za lomítkem.

Odjezd sobota 20. 7. 2019 odjezd v 11:00 z Prahy Modřan – Obchodního náměstí, parkoviště v ulici K Vltavě vedle prodejny Albert a Teta. Cesta trvá cca 2,5 hodiny, podejte prosím v dostatečném předstihu např. Kinedryl nebo jiný lék na cestovní nevolnost a vybavte děti pitím a jídlem na cestu, případně lehký oběd. První jídlo v táboře bude večeře.
Prosím nepřehánějte to se sladkostmi, bydlíme v podsadových stanech a jídlo (i zabalené) láká nejen děti :-).

Příjezd sobota 3. 8. 2019 cca ve 12:30 – 13:00, (pošleme ještě sms zprávu těsně před odjezdem); do Prahy Modřan – Obchodního náměstí, parkoviště v ulici K Vltavě.

Pokud si zajišťujete dopravu vlastní, neprodleně nás informujte, abychom se domluvili konkrétně na předání dětí, nicméně doprava je v ceně tábora, nijak se neodečítá.

Nutný vlastní spacák, doporučujeme polštářek a natahovací prostěradlo na jednolůžko. Mobily, tablety a jiné technologické vymoženosti jsou nežádoucí, není kde dobíjet :-), není wifi. Ale místo těchto věcí jsou tam kamarádi, příroda a klid.

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR byl zaslán všem účastníkům na mail.

Ubytování v podsadových stanech, tábor má vlastní srub s kuchyní a klubovnou, je situován v blízkosti rybníků, které využíváme ke koupání, na tábořišti je přírodní fotbalové a volejbalové hřiště,  pingpongový stůl a ohniště s totemem. Kapacita tábora je 35 dětí od 7 do 15 let.

Povinné dokumenty k účasti na táboře:

Připravena je celotáborová hra na téma Stavba železnice, celodenní výlet do města Telč, kde v době tábora probíhá každoroční festival Prázdniny v Telči. Táborníci se podílí na provozu tábora a učí se samostatnosti pod vedením zkušených vedoucích a instruktorů, kteří se sami účastnili táborů Duhy Střelky jako děti a získali příslušnou kvalifikaci v rámci požadovaných školení. Vedoucí tábora absolvoval školení hlavního vedoucího a nechybí ani kvalifikovaný zdravotnický dohled. Vybraní vedoucí jsou profesně orientováni na oblast školství a disponují pedagogickým vzděláním. Oddíly jsou smíšené věkově, ale také holky a kluci. Chceme, aby si všichni navzájem pomáhali a užívali si prázdnin, i když na současnou dobu v drsnějším prostředí :-). Ale ve Skrýchově je krásně! Tábor má z minulosti název Rákosí, který v sobě skrývá filozofii všech našich táborů (Radost, Krása, Odvaha, Síla).