Tábořiště Rákosí

Tábořiště se nachází poblíž historické Telče. Název Rákosí je tvořen počátečními písmeny: RAdost Krása Odvaha SÍla.