Příměstský tábor ve Viničním domku 2020

V pátek 31. 8. 2020 skončil příměstský tábor, který ve spolupráci s MČ Praha 12 organizoval spolek Duha Střelka. Mladší bratr našeho stanového tábora proběhl skvěle, přálo nám počasí a sešla se prima parta děti. V areálu Viničního domku jsme s dětmi celý týden vyráběli, soutěžili, sportovali a na závěr jsme dokonce i pekli. Zjistili jsme, že sad za domkem, je plný zajímavých ovocných stromů a pověděli jsme si o historii vinice. Speciální díky posíláme Pekařství Mareš a synové, které nás zásobovalo výborným pečivem.

Více info. na webu MČ Prahy 12:

https://www.praha12.cz/premiera-letniho-primestskeho-tabora/d-76830