Soutěž

Vědomostní soutěž v rámci předmětu Logistika pro obory Ekonomika městské dopravy a Logistika v dopravě připravili studenti 3. BL v předmětu Dopravně přepravní praxe. Soutěž bude probíhat od 10. 12. do 11. 12. 2018 v předmětu Logistika.  Výsledky soutěže budou zveřejněny 14. 12. 2018 na koncertu Beat Sister, kde budou předány ceny pro první tři místa.

Odkaz pro spuštění soutěžního testu:  
http://testy.itesting.cz/3713/9709/test.html